IN DE KUNSTGANG

De Kunst &Publiciteit sluiten 2012 af met het presenteren van hun werken in de kunstgang.