Belgische Informatica-olympiade

De Belgische Informatica-olympiade (OI) is een wedstrijd in programmeren, algoritmiek en logica, bestemd voor leerlingen uit alle jaren en richtingen van het secundair onderwijs. Uit de laureaten worden deelnemers voor de International Olympiad in Informatics (IOI) geselecteerd. Er waren 240 deelnemers over gans België en er mogen er 100 door naar de volgende ronde. Half februari gaan we weten of de leerlingen erbij zijn.