2de graad GWP Parijs

De leerlingen van de 2de graad gingen op geïntegreerde werkperiode naar Parijs. Klik hier voor het volledige album

en het 2de album