2A Sociale en technische vorming naar de kaasboerderij

De klas kreeg een rondleiding op de kaasboerderij en kreeg er de procedé om kaas te maken te zien. Ook de activiteiten zoals de dieren voeren en verzorgen werd getoond. Voor het volledige album