Comenius assistente

Op 1 oktober 2013 verwelkomde onze school Bianca Painca. Zij is onze taalassistente uit Roemenië en zij biedt tot 31 januari 2014 extra ondersteuning in de lessen Frans en Engels in de derde graad.
In een aantal klassen geeft ze een presentatie over haar thuisland zodat de leerlingen een beetje vertrouwd raken met de cultuur, gewoontes, geschiedenis,... van Roemenië. De leerlingen van 5 & 6 Secretariaat-Talen kregen alvast een voorproefje.

Het volledige album