John McCrae - Engels theater in het Ensorinstituut

Een 50 minuten durende monoloog in het Engels? Een dode soldaat die bezig is tegen zijn paard? Inderdaad, niet bij alle 140 leerlingen in de Conferentiezaal waren de verwachtingen hoog gespannen …
Tot acteur Onno van Gelder op verbluffende wijze gestalte gaf aan John McCrae. Hoe die vol enthousiasme besloot zijn succesvolle academische carrière in Canada op te geven voor een oorlog aan de andere kant van de wereld. Toen hij hierbij uit volle borst ‘It’s a long way to Tipperary’ zong ondersteunden verscheidene toeschouwers hem spontaan met ritmisch handgeklap.
Die vrolijke sfeer sloeg echter snel om toen hij tijdens de Slag bij Ieper terechtkwam in het grootste artillerieduel ooit. Daarna volgde een gedetailleerd relaas van hoe hij gewonden verzorgde in de vier bloederigste veldslagen van de Eerste Wereldoorlog. Hierbij schreeuwde hij zijn woede uit, waardoor een meisje uit het publiek zodanig schrok dat ze zichzelf een bloedneus sloeg. ‘The terrible smell of blood’, indeed …
Het verdriet om zijn aan flarden geschoten boezemvriend en het beeld van de klaprozen in de omgewoelde aarde leverden hem de inspiratie voor een van de beroemdste Engelse gedichten: ‘In Flanders Fields’. De doorleefde voordracht hiervan leverde de acteur terecht een spontaan applaus (of open doekje zoals dat heet) op.
En dat allemaal in ‘impeccable English’!