Verkeersveiligheid

Vandaag kregen de leerlingen van het 4de jaar bezoek van 2 inspecteurs van de Oostendse politie. Tijdens een geanimeerde voordracht over verkeersveiligheid werd hun aandacht gevestigd op het belang van de fietsverlichting, de veiligheidsgordel en voorrangsregels. Het zien van enkele confronterende filmpjes over allerhande gevaren in het verkeer zal ongetwijfeld voor een boeiende nabespreking zorgen.