Groen licht voor CLIL taalonderwijs in schoonheidsverzorging.

CLIL-project groen licht voor afdeling TSO Bio-esthetiek/ Schoonheidsverzorging.
Vanaf 1 september mogen middelbare scholen in Vlaanderen vakken in een andere taal aanbieden. Bijvoorbeeld geschiedenis in het Engels, of economie in het Frans. De leraar moet wel een diploma hebben om in die taal te onderwijzen en de leerlingen moeten kunnen kiezen. 2 leerkrachten Bio-esthetiek zijn tegelijkertijd ook leerkracht Frans vandaar dat zij CLIL mogen toepassen in hun praktijklessen gelaatsverzorging. Content and Language Integrated Learning (CLIL) is een vorm van meertalig onderwijs waar de school al jaren pilootschool in is en nu zal toepassen in de 4 leerjaren van de opleiding.
http://youtu.be/nNBJT-rzPE0