Introductiesessie KRAS

KRAS is een project waarbij deelnemers van de derde graad zich een jaar lang in hun vrije tijd verdiepen in een mondiaal thema. Ze vertegenwoordigen elk schooljaar in groepjes een land, bedrijf of organisatie en leggen zich toe op het debat.
Nadien gaan ze kijken of er ook in hun gemeente nog problemen zijn omtrent deze thema's. Die bevindingen leggen ze voor aan politici en experts uit de omgeving. Met al die bagage stappen ze dan op de trein naar Brussel om voor één dag in onze parlementen te zetelen.

Dit schooljaar is het thema GLOBALISERING. Onze jongens (Maxim en Arno) zullen in de huid van de organisatie WIPRO kruipen, terwijl de meisjes (Sohad, Yakine, Chelsey en Sara) UNHCR (UN refugee Agency) vertegenwoordigen om te debatteren over wereldhandel.