Prettige herfstvakantie

Met de halloweenkapsels uit de les van mevrouw L. Vanoverschelde wensen we iedereen een prettig verlof!