CLIL Gelaatsverzorging in het Frans

Vanaf 1 september mogen middelbare scholen in Vlaanderen vakken in een andere taal aanbieden. Bijvoorbeeld geschiedenis in het Engels, of economie in het Frans. De leraar moet wel een diploma hebben om in die taal te onderwijzen en de leerlingen moeten kunnen kiezen. 2 leerkrachten Bio-esthetiek zijn tegelijkertijd ook leerkracht Frans vandaar dat zij CLIL mogen toepassen in hun praktijklessen gelaatsverzorging. Content and Language Integrated Learning (CLIL) is een vorm van meertalig onderwijs waar de school al jaren pilootschool in is en nu toegepast in de 4 leerjaren van de opleiding.

Bekijk het filmpje hier.