Week van de geletterdheid

Deze week stond 'gecijferdheid' centraal op onze school. Alle leerlingen van de 1e graad speelden het spel GeldWeg en leerden zo op een speelse manier omgaan met geld. De leerlingen van de 2e en 3e graad quizden er op los en testen hun wiskundig talent!