Werken met Noordzeevis

Als voorbereiding op de AEHT wedstrijd van 25 en 26 februari 2016 konden de geselecteerde leerlingen vandaag meevaren met een visserschip waar ze alles te weten kwamen over de verschillende Noordzeevissen van het moment van de vangst tot ze in de vismijn afgeleverd worden. Daarna mochten ze deelnemen aan een fileersessie. Ze kregen ook een rondleiding in de visveiling en kregen uitleg over een innovatief vissersschip, ze hadden ook het geluk om dit schip te bezoeken. We wensen de deelnemende leerlingen alvast veel succes bij de voorbereidingen voor de wedstrijd in februari 2016.