Onze school wordt wereldburger!

In het jaar 2015 organiseerde de school heel wat activiteiten rond wereldburgerschap! Ook binnen verschillende lessen komen vele wereldburgerschapthema’s zoals duurzame ontwikkeling, globalisering, democratie en burgerzin, kolonisatie en diversiteit aan bod.
Voor zijn vele inspanningen kreeg de school in het Wereldhuis West-Vlaanderen een oorkonde van de coördinator van Kleur Bekennen, en dat in aanwezigheid van provinciaal gedeputeerde Jean De Bethune.
De oorkonde ‘Deze school wordt wereldburger!’ kreeg een mooi plaatsje in de inkomhal. Ook in 2016 wil het Ensor aan de slag gaan met wereldburgerschapseducatie!