Buddies werken activiteit uit.

De Vlaamse Scholierenkoepel kwam gisteren opnieuw naar de school om de buddy’s van de B-stroom verder te helpen in hun buddyrol. De leerlingen leerden onder andere hoe ze zélf een activiteit kunnen organiseren. Op het einde van de vorming maakten de buddy’s plannen voor twee nieuwe activiteiten. Binnenkort maken ze deze activiteiten bekend!