Peilingsonderzoek

Enkele van onze zesdejaarsklassen werden geselecteerd om deel te nemen aan een grootschalig peilingsonderzoek over burgerzin en burgerschapseducatie. De peiling wordt in opdracht van de Vlaamse overheid uitgevoerd door het Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen van de KU Leuven.