Eindtermendebat

Op woensdag 20 april organiseerde Luna De Pauw, een leerling van 3 BSO Restaurant en Keuken, samen met het leerlingenparlement een ‘Eindtermenfotoshoot’. Luna is een van ‘De 10’ en dat zijn 10 jongeren uit Vlaanderen die onder leiding van de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) een jaar lang debatteren over de eindtermen. Leerlingen en leerkrachten konden op de overdekte speelplaats tijdens de speeltijd op een muur via post-its hun verwachtingen over het secundair onderwijs van de toekomst neerschrijven. Hun mening kunnen ze ook verspreiden via de foto die werd genomen tijdens een fotoshoot.