Mayor@Your-Town Oostende

Vorige week namen enkele 6de jaarsklassen deel aan het Serious Urban Game 'Mayor@Your-Town'. Aan de hand van een tablet werden groepjes door de stad naar verschillende locaties geleid. Ze voerden opdrachten uit en werden bevraagd over verschillende thema's zoals jongereninfrastructuur, vrijetijdsbesteding, communicatiekanalen met de stad, ...