Plenum (b)XL met KRAS

Op vrijdag 29 april legden de deelnemers van alle lokale KRAS-groepen, uit 21 Vlaamse en Brusselse gemeenten en steden, elkaar, experten en politici het vuur aan de schenen. Ook enkele leerlingen van onze 3de graad namen hier aan deel! Ze formuleerden enkele aanbevelingen m.b.t. het thema WERK. De slotdag van het KRAS werkjaar vond plaats in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Senaat en het Vlaams Parlement te Brussel.