Interesseveld Haarzorg in 1B

Vanaf het 1ste middelbaar kunnen de leerlingen reeds kiezen uit verschillende interessevelden! Hier zie je de enthousiaste leerlingen uit 1B aan het werk die kozen voor het interesseveld haarzorg

Het volledige album vind je hier: