verkeerseducatie voor de 4de jaren

De 4des bezochten vandaag de Mobibus. Met deze mobiele doe-tentoonstelling willen we hen de nodige kennis en vaardigheden aanleren om zich veilig in het verkeer te begeven.
Het volledige album vind je hier.