LEREN LEREN

Een teamgericht project

LEREN LEREN is een project waarin het Ensorinstituut en haar leerkrachten de leerlingen zo goed mogelijk willen begeleiden. De klastitularis volgt hierbij de studie van ‘zijn’ leerlingen op. Naast het schoolteam, de leerkrachten en de leerlingen zijn de ouders natuurlijk ook betrokken partij.

Dit leerproces gebeurt stapsgewijs op school. De leerlingen doorlopen immers verschillende fases om alle aspecten binnen het ‘leren leren’ eigen te maken. In de eerste graad worden dus andere doelen gesteld dan in de hogere graden. De school baseert zich hiervoor op de vakoverschrijdende eindtermen en ontwikkelingsdoelen ‘leren leren".

Binnen de verschillende vakken wordt aandacht besteed aan plannen. Er worden aan de leerlingen van de lagere graden andere verwachtingen gesteld dan aan de hogere graden. Zo beschikken de leerlingen van de 1ste en 2de graad zowel over een papieren planningsagenda als een digitale agenda op Smartschool. Een papieren planningsagenda is geen verplichting meer voor de 3de graadsleerlingen.