Anders evalueren en rapporteren

Het Ensorinstituut staat niet alleen voor moderne vormen van lesgeven, maar ook voor een betere wijze van evalueren en rapporteren.

We schenken aandacht aan kennis opdoen én vaardigheden verwerven. Leerlingen moeten dus niet enkel kennen, maar ook kunnen.
Naast ‘klassieke toetsen’ passen we tevens alternatieve evaluatiemethodes toe. We evalueren tijdens het schooljaar ook permanent. Alle leerlingen krijgen 3 dagwerkrapporten.

In de A-stroom van de 1ste graad en de TSO- en KSO-klassen van de 2de en 3de graad krijgen de leerlingen daarnaast nog examens voor de algemene vakken waar kennisverwerving een belangrijke doelstelling blijft. Dit past perfect in de visie van de school over permanent evalueren en het bereidt de leerlingen eveneens voor op hogere studies.

In de B-stroom van de 1ste graad en de BSO-klassen van de 2de en 3de graad kiest het Ensorinstituut resoluut voor permanente evaluatie, aangevuld met “test-jezelfmomenten”.