FEEL GO!OD week!

Feel GO!od, that’s Ensor’s mood!

Het Ensorinstituut zet in op de ‘Feel GO!od mood’. We vinden het leefklimaat even belangrijk als het leerklimaat op de school ! Het is voor ons belangrijk dat onze leerlingen graag naar school komen. We streven ernaar dat elke leerling zich goed voelt en eenieders gevoelens en overtuiging gerespecteerd wordt.

Via een brede combinatie van initiatieven, acties en maatregelen stimuleren we een kwaliteitsvolle schoolomgeving en beïnvloeden we het welbevinden van iedereen die deel uitmaakt van de school. We hebben hierbij oog voor de verbondenheid tussen leerlingen, het schoolteam en de leerlingen, de klastitularis en zijn klas, de leerkrachten onderling, … . Het positief houden van de schoolcultuur en de klassfeer vinden we belangrijk. En … een warm schoolklimaat heeft een positief effect op de inzet, het studeren en de aanwezigheid van de leerlingen.

Bij elke actie hebben we oog voor de jongerenleefwereld en maken we gebruik van eigentijdse didactiek.

Dit zijn slechts enkele acties:

* Een buddy voor elke nieuwe leerling in de 1ste graad
* Teambuildings-/sportdag voor elke klas bij de start van het schooljaar
* Leerlingenraad

* Leeshoek in de studiezaal
* Binnen- en buitenlandse schooluitstappen
* Eindejaarsreis voor de laatstejaars
* De tweejaarlijkse GWP of geïntegreerde werkperiode voor de 1ste en 2de graadsleerlingen: een projectweek waarbij leerlingen in een ontspannen sfeer aan teambuilding doen. Ze worden verrijkt met kennis en groeien in verantwoordelijkheid. En dit binnen een ontspannen sfeer.

 

Elk schooljaar organiseren we een Feel GO!od week.

In schooljaar 2016-2017 vielen we met de Feel GO!od week in de prijzen bij de wedstrijd ‘Diversiteit en verdraagzaamheid’ van de Vrienden van het GO!.

Enkele citaten van de juryleden:

‘Door verschillende acties die elk op hun beurt bijdragen tot een positief schoolklimaat, zet de school maximaal in op diversiteit, met als doel het creëren van wereldburgers.’ Céline Berton, directeur CLB scholengroep aan zee

‘Dit project kan model staan voor vele Vlaamse scholen, en voor de GO!-scholen in het bijzonder, omdat het de GO! waarden in praktijk realiseert. Het Ensorinstituut verdient deze prijs dan ook dubbel en dik, en volgens mij: cum laude.’ Greet Caris, voormalig pedagogisch adviseur Gelijke Onderwijskansen GO!

Het promofilmpje van deze week, gemaakt door enkele leerlingen en leerkrachten, is terug te vinden op youtube: https://www.youtube.com/watch?v=cJhKuYEK0AU

Meer foto’s van onze acties zijn op onze Facebookpagina terug te vinden