Remediëren van (leer)achterstand

Het Ensorinstituut zet ook in op het remediëren van (leer)achterstand.
We zoeken naar aangepaste inhaalmethodieken:

 • remediërende oefeningen
 • inhaallessen
  Leerkrachten bieden de inhaallessen aan over de middag of na de uren op vrijwillige basis voor verschillende vakken (taalvakken, boekhouding, haartooi, chemie …)
  De school voorziet in inhaallessen voor wiskunde  en Frans
 • huiswerk- en studiebegeleiding.
  Leerlingen kunnen de begeleiding vrijwillig volgen
  of worden verplicht/aangeraden om ze te volgen na overleg met een leerkracht, directie en/of klassenraad
 • de eerstejaarsleerlingen van de A-stroom krijgen 1 uur in de week begeleid zelfstandig leren voor de vakken Nederlands, wiskunde en Frans. Onder leiding van de drie leerkrachten krijgen ze het ene moment bijvoorbeeld opdrachten Frans en het andere moment opdrachten wiskunde. De keuze van de opdrachten verschilt naargelang de noden van de leerling. Sommige leerlingen zullen geremedieerd worden en anderen zullen uitgedaagd worden met moeilijker oefeningen.
  Het begin van het schooljaar geldt als inloopperiode. Er wordt immers eerst nagegaan welke leerlingen voor welke vakken uitgedaagd en geremedieerd moeten worden. Vanaf oktober begint het begeleid zelfstandig leren.
 • De 2dejaarsleerlingen van de A-stroom krijgen 1uur in de week begeleid zelfstandig leren voor de vakken Frans en wiskunde.