JUNIOR SALES MANAGEMENT (Verkoop)

Lessentabel

Vanuit je eigen leefwereld laten we je kennis maken met verscheidene verkoopsituaties en de diverse verkoopskanalen.
In het 5de jaar zit je in de richting Verkoop.

In verkoop leggen we de focus op communicatievaardigheden met aandacht voor spreekvaardigheid in meerdere talen.
We maken je klaar om in de verkoop aan de slag te kunnen.

 

GETUIGSCHRIFT

Na de 3° graad: studiegetuigschrift.

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN

De groeiende distributiesector heeft nood aan goede verkopers! De leerlingen kunnen zich eveneens vestigen als zelfstandige.
Wie ook nog het 7° specialisatiejaar
SENIOR SALES MANAGEMENT (Winkelbeheer en Etalage) volgt, behaalt het diploma van secundair onderwijs BSO.

Lessentabel

  3° Graad
 
Godsdienst/ N.C. Zedenleer 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Project Algemene Vakken 4 4
Nederlands 1 1
Frans 3 3
Engels 2 2
Toeg. informatica 2 -
Boekhouding 2 2
Toegepaste Economie 2 2
              Recht en wetgeving -
              Bedrijfseconomie -
Verkoop 6 2
              Verkoop -
              Vaktechnieken en etaleren
Public Relations - 2
Dactylografie 2 2
Stage 4 8
Verkoopskills 4 -
Totaal aantal uren 36 34