ECONOMIE en ORGANISATIE

Lessentabel

Dit tweede leerjaar in de A-stroom biedt je een pakket algemene basisvorming aanvullend met de basisoptie Economie en Organisatie.

In de basisoptie Economie en Organisatie maak je kennis met de wereld van de ondernemers.
Je leert zowel door de bril van de
ondernemer als door die van de consument kijken.
Allerlei projecten waarin handelsverrichtngen worden opgezet, ontwikkelen je
ondernemingszin.
Ook
digitale vaardigheden spelen binnen een economische context een belangrijke rol en komen hier aan bod.

Lessentabel

  Economie en organisatie
Godsdienst/ N.C. Zedenleer 2
Nederlands 4
Frans 2
Engels 2
Geschiedenis 2
Aardrijkskunde 1
Wiskunde 3
Coaching voor Frans, Nederlands,wiskunde en schoolloopbaanbegeleiding 4
Natuurwetenschappen 1
Kunst en creatie 1
Lichamelijke opvoeding 2
Techniek 2
Ondernemen 1
Klasuur + 4
Economie en organisatie 5
Totaal aantal uren 33