STEM -technieken

Lessentabel

Dit tweede leerjaar in de A-stroom biedt je een pakket algemene basisvorming met de basisoptie STEM- technieken voor 5 uur

Met onze STEM-Technieken willen we jou voorbereiden op de typisch technische en meer praktsche studierichtngen binnen het studiegebied STEM.
 

In het 2de jaar van de A-stroom krijg je in 5 lesuren de kans om je specifeke STEM-talenten te ‘ontdekken’.
Startend vanuit een
onderzoeksvraag bedenk en ontwerp je een oplossing.
Daarbij
zoek je geschikte gereedschappen en materialen, maak je een werktekening, maquete,.. om uiteindelijk de oplossing praktsch te realiseren.
De
STEM- competentes Science, Technology, Engineering en Mathematics komen hierbij aan bod.

 

Aansluitend op de opte STEM-Technieken kan je in onze school
Elektrotechnieken / Podiumtechnieken volgen

Lessentabel

  STEM - Technieken
Godsdienst/ N.C. Zedenleer 2
Nederlands 4
Frans 2
Engels 2
Geschiedenis 2
Aardrijkskunde 1
Wiskunde 3
Coaching voor Frans, Nederlands, wiskunde en schoolloopbaanbegeleiding 4
Natuurwetenschappen 1
Kunst en creatie 1
Lichamelijke opvoeding 2
Techniek 2
Ondernemen 1
Klasuur + 1
STEM - technieken 5
 
Totaal aantal uren 33