ECONOMIE en ORGANISATIE / KUNST en CREATIE

Lessentabel

In de basisoptie Economie en Organisatie maak je kennis met de wereld vande ondernemers.
Je leert zowel door de bril van de
ondernemer als door die van de consument kijken.

Allerlei projecten waarin handelsverrichtngen worden opgezet, ontwikkelen je ondernemingszin.
Ook
digitale vaardigheden spelen binnen een economische context een belangrijke rol en komen hier aan bod.

In dit 2de jaar van de B-stroom combineren we 6 uur Economie en Organisatie met 4 uur Kunst en Creatie.

Lessentabel

  Ondernemen en organisatie
Godsdienst/ N.C. Zedenleer 2
Plastische opvoeding en muzikale opvoeding 2
Lichamelijke opvoeding 3
Project Algemene Vakken
Nederlands - Geschiendenis - Wiskunde - Natuurwetenschappen - aardrijkskunde

 
8
Coaching PAV en schoolloopbaanbegeleiding 2
Frans en Engels 2
Ondernemen en IT 2
Klasuur + 1
Economie en organisatie 6
Kunst en creatie 4
Totaal aantal uren 32