2DE & 3DE GRAAD DEELTIJDS ADMINISTRATIEF MEDEWERKER

Elk bedrijf of openbare dienst heeft nood aan een efficiënte administratie, met medewerkers die competent en systematisch werk verrichten.


De administratief medewerker staat in voor het onthaal, het bedienen van de telefoon, het verwerken van de post, het uitvoeren van administratieve taken aan de hand van instructies, het bijhouden van een klassement, het uitvoeren van ondersteunende taken bij meetings en ondersteunende kantoortaken, zoals tekstverwerking en het registreren en klasseren van gegevens in de computer.


In ons centrum bieden wij vorming op maat en individuele begeleiding voor toekomstige medewerkers administratie. In vijf aansluitende deelmodules leer je alle vaardigheden vereist voor het beroep: administratief werk en ondersteunende kantoortaken uitvoeren, onthaal- en telefoontechnieken toepassen, post verwerken, agenda’s beheren en vlot communiceren.


Je krijgt een uitgebreide en praktijkgerichte vorming over hoe je op een verantwoordelijke manier en efficiënt een administratie kan ondersteunen.


Na deze opleiding kan je in de sector distributie en verkoop, meer bepaald in kleinhandelszaken, middelgrote of grote bedrijven, warenhuizen, maar evenzeer in administratieve, commerciële of openbare diensten tewerkgesteld worden.


Je uitgebreide kennis en ervaring zijn belangrijke troeven op de arbeidsmarkt en verhogen je kansen op werkzekerheid aanzienlijk.

IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
 

5/6

4

2DE & 3DE GRAAD

LESSENTABEL

PAV

4

6

Wiskunde

2

0

Nederlands

2

0

Frans of Engels (*)

2

2

Praktijk (**)

6

7

Trajectinvulling

  • Aanloopfase Vorming (13u)

  • Aanloopfase Werkervaring (18u)

  • OAO-contract (23u)

Totaal op school (***)

16

15

Aansluitende opleidingen

TOELICHTING BIJ DE LESSENTABELLEN

Leren op school én op de werkplek: gedurende 2 dagen (16 uur in de 2de graad en 15u in de 3de graad) volg je les in het Centrum . Je krijgt 6 uur praktijk (Beroeps Gerichte Vorming = BGV) in de 2de graad en 7u in de 3de graad die je op de werkvloer voorbereidt. 

De andere 10 uur krijg je in de 2de graad en 8u in de 3de graad een algemene vorming PAV met Frans of Engels.

De overige uren van de week volg je een traject met als einddoel tewerkstelling

(*) De keuze Frans of Engels wordt bepaald door de studierichting.

(**) De praktijk omvat ook een opgelegd stuk werkplekleren.

(***) Naast het lesgedeelte is er een verplichte en opgelegde trajectinvulling van minimum 13u.