2DE & 3DE GRAAD DEELTIJDS ADMINISTRATIEF MEDEWERKER

Elk bedrijf of openbare dienst heeft nood aan een efficiënte administratie, met medewerkers die competent en systematisch werk verrichten.


De administratief medewerker staat in voor het onthaal, het bedienen van de telefoon, het verwerken van de post, het uitvoeren van administratieve taken aan de hand van instructies, het bijhouden van een klassement, het uitvoeren van ondersteunende taken bij meetings en ondersteunende kantoortaken, zoals tekstverwerking en het registreren en klasseren van gegevens in de computer.


In ons centrum bieden wij vorming op maat en individuele begeleiding voor toekomstige medewerkers administratie. In vijf aansluitende deelmodules leer je alle vaardigheden vereist voor het beroep: administratief werk en ondersteunende kantoortaken uitvoeren, onthaal- en telefoontechnieken toepassen, post verwerken, agenda’s beheren en vlot communiceren.


Je krijgt een uitgebreide en praktijkgerichte vorming over hoe je op een verantwoordelijke manier en efficiënt een administratie kan ondersteunen.


Na deze opleiding kan je in de sector distributie en verkoop, meer bepaald in kleinhandelszaken, middelgrote of grote bedrijven, warenhuizen, maar evenzeer in administratieve, commerciële of openbare diensten tewerkgesteld worden.


Je uitgebreide kennis en ervaring zijn belangrijke troeven op de arbeidsmarkt en verhogen je kansen op werkzekerheid aanzienlijk.

 

3de

2de

2DE & 3DE GRAAD

LESSENTABEL