top of page

2DE GRAAD DUAAL MEDEWERKER KAMERDIENST

In toeristische  of logiesverstrekkende organisaties zoals hotels, cruiseschepen,.... wordt je als medewerker kamerdienst ingezet  voor de schoonmaak, de orde en het onderhoud van kamers, badkamers en gemeenschappelijke ruimtes . 

Je werkt mee aan het opdienen van het ontbijt en het onderhoud van het linnen, teneinde de gasten een hygiënisch en comfortabel verblijf te bieden.

Je werkt volgens de kwaliteitseisen, de hygiënische en veiligheidsnormen van de organisatie.


De opleiding 2de graad duaal omvat 38 uur in een week en bestaat uit een schoolcomponent (16u) en een werkplekcomponent (22u).


Basisvorming
De algemene vorming binnen dit standaardtraject omvat de eindtermen van het voltijds gewoon secundair onderwijs van de tweede graad arbeidsmarktfinaliteit.


De beroepsgerichte vorming is opgebouwd volgens het standaardtraject dat je hier kan raadplegen. 


Ben je arbeidsbereid, maar nog niet arbeidsrijp dan kan je instappen in het aanloopstructuuronderdeel van de richting.  Dit kan op elk moment van het schooljaar starten. Het doel van de aanloopfase is om de leerling zo snel als mogelijk voor te bereiden op een instap in duaal leren. 

In de aanloopfase heb je minimaal 28 opleidingsuren per week en combineer je een schoolcomponent (16u) en een aanloopcomponent (12u).

IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
Lessentabel

2de

1ste

2DE GRAAD

LESSENTABEL

Project Algemene Vakken

Projectmatige aanpak van de basivorming 

4

4

Nederlands/ Coaching Nederlands

2

2

Wiskunde / Coaching Wiskunde

2

2

Frans / Engels

2

2

Specifieke vakken

  • praktijk

6

6

Trajectinvulling

  • via aanloopfase 12u

  • via tewerkstelling 22u

Na de 2de graad kan je je opleiding vervolgen in

bottom of page