top of page

2DE GRAAD DUAAL MEDEWERKER KAMERDIENST

Als medewerker kamerdienst wordt je tewerkgesteld in de toeristische sector. Dit kan een hotel zijn maar ook andere logies verstrekkende orgnaisaties. 


Tijdens de opleiding medewerker kamerdienst duaal leer je in te staan voor 

  • de schoonmaak, de orde en het onderhoud van kamers, badkamers en gemeenschappelijke ruimtes;

  • het opdienen en klaar zetten van het ontbijt;

  • het onderhoud van linnen van logiesverstrekkende of toeristische organisaties;

  • het hygiënisch en comfortabel verblijf van de gasten.


De opleidingen duaal omvatten 38 uur in een week en bestaat uit een schoolcomponent en een werkplekcomponent.


Ben je arbeidsbereid, maar nog niet arbeidsrijp dan kan je instappen in het aanloopstructuuronderdeel van de richting. Dit kan op elk moment van het schooljaar starten. Het doel van de aanloopfase is om de leerling zo snel als mogelijk voor te bereiden op een instap in duaal leren
In de aanloopfase heb je minimaal 28 opleidingsuren per week en combineer je een schoolcomponent en een aanloopcomponent.


De algemene basisvorming binnen dit standaardtraject omvat de eindtermen van het voltijds secundair onderwijs van de 2de en 3de graad arbeidsmarktfinaliteit.

IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
Lessentabel

2de

1ste

2DE GRAAD

LESSENTABEL

Project Algemene Vakken

Projectmatige aanpak van de basivorming 

4

5

Nederlands/ Coaching Nederlands

2

2

Wiskunde / Coaching Wiskunde

2

2

Frans / Engels

2

2

Specifieke vakken

  • praktijk

6

6

Artistieke Expressie

1

0

Trajectinvulling

  • via aanloopfase - 11u

  • via tewerkstelling - 21u

Na de 2de graad kan je je opleiding vervolgen in

bottom of page