2DE GRAAD MECHANICA

Basismechanica is een zeer praktische beroepsopleiding met basiskennis en -vaardigheden over lassen, autotechniek en carrosserie.

Je maakt kennis met eenvoudige en vaak gebruikte meet- en handgereedschappen.

Je leert technische tekeningen lezen en je werkplek inrichten. Daarnaast voer je basisbewerkingen in de mechanica uit zoals : boren, zagen, draaien en slijpen.

Naast lassen, snijbranden en solderen train je ook plaatbewerkingen zoals snijden, plooien, buigen, rekken…

Bovendien leer je al doende gereedschappen en machines kennen die vaak gebruikt worden in de metaalnijverheid. Je leert ze ook gebruiken en onderhouden. Je leert je informeren, tekeningen van installaties lezen en zelf plannen op schaal tekenen.

IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
 

2de

1ste

2DE GRAAD

LESSENTABEL

Godsdienst / N.C. Zedenleer

2

2

Lichamelijke Opvoeding

2

2

Project Algemene Vakken

Projectmatige aanpak van de basisvorming

4

4

Nederlands / Coaching Nederlands

2

2

Wiskunde / Coaching wiskunde

2

2

Frans / Engels

2

2

Specifieke vakken:

  • Mechanische vormgeving

  • Lassen

  • Auto

  • Computergestuurde machines zoals gebruik van 3D-printer, lasercutter,...

18

18

Totaal

32

32

Na de 2de graad kan je volgende studierichting kiezen