3DE JAAR GRAFISCHE TECHNIEKEN

Naast een pakket algemene vakken krijg je in de richting Grafische Technieken vakken die het karakter van jouw richting bepalen.

Je krijgt Toegepaste Wiskunde en STEM die specifiek bedoeld zijn om toe te passen binnen de praktijkvakken van grafische technieken.


De kennis over kunst, compositie, kleur, vorm, lijn, technieken, materialen,… is het uitgangspunt van alle lessen. Verschillende kunstvormen, kunststromingen, culturen, technieken, materialen en beeldende aspecten worden onderzocht. Trends uit het heden, verleden en een blik op de toekomst zullen je inspireren.


In de praktijk maak je o.a. kennis met verschillende papiersoorten en inkten. Met behulp van grafische programma’s leer je werken met typografie en lay-out.


Ook het  aanmaken van audio-en videomateriaal staat op het programma. Je leert monteren, manipuleren en retoucheren. Digitale content zoekt zijn weg naar verschillende online toepassingen.

Je kennis van ICT zal je hierbij technisch ondersteunen. Programmeren, coderen en de technische knowhow van multimedia wordt je bagage om te functioneren binnen deze richting.


Vanaf het 3de jaar gaat het project BYOD (Bring Your Own Device) van start. We zetten de laptop optimaal in als didactisch hulpmiddel. Het oefenen en uitvoeren van opdrachten thuis zijn essentieel. Daarom moet iedereen een eigen pc aanschaffen.

IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
 

2de

1ste

2DE GRAAD

LESSENTABEL

Godsdienst / N.C. Zedenleer

2

2

Lichamelijke Opvoeding

2

2

Cluster 1

 • Nederlands

 • Frans

 • Engels

 • Historisch Bewustzijn

 • Burgerschap

9

8

Cluster 2

 • Wiskunde

 • Natuurwetenschappen

 • Technologie -STEM - IT

6

6

Specifieke vakken

 • Toegepaste wiskunde

 • Kunst en cultuur: Artistieke expressie

Grafische Technieken:

 • Grafisch ontwerp-en productieproces

 • Grafische soft- en hardware

 • Beeldbewerking - ontwerpen en bewerken afbeeldingen en illustraties

 • Crossmedia (web)toepassingen 

13

13

FLEXUREN

4

4

Totaal

36

36

Na de 2de graad kan je kiezen voor volgende studierichtingen

TOELICHTING BIJ DE LESSENTABELLEN

In de lessentabellen kan je zien dat we in de dubbele finaliteit werken met vakkenclusters, gegeven door meerdere leerkrachten.

Zo is er bijvoorbeeld een cluster talen waarin zowel het Nederlands als de vreemde talen aan bod komen.

Daarnaast krijgen leerlingen flexuren in hun rooster. In deze flexuren zullen de leerlingen, steeds onder begeleiding van een leerkracht of coach, leerstof kunnen inoefenen, zich kunnen verdiepen of net extra ondersteuning krijgen bij bepaalde vakken. Hier kan gestudeerd worden, leren de leerlingen in groep werken, krijgen de leerling hulp bij het maken van de juiste studiekeuze,...

Ook zullen een aantal projecten op die manier worden aangeboden, bijvoorbeeld rond ondernemen en artistieke beleving.

Sommige flexuren zijn optioneel, andere zijn verplicht. Het lesrooster wordt dus voor een stuk dynamisch en de leerling zal zelf de verantwoordelijkheid leren nemen om te plannen en aan de slag te gaan - steeds met ondersteuning van een leerkracht.