top of page

5DE JAAR BEELDENDE & AUDIOVISUELE KUNSTEN

De richting BEELDENDE & AUDIOVISULE KUNSTEN is een studierichting in de dubbele finaliteit gericht op een specifieke waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs.

Specifiek in deze studierichting krijgen de leerlingen een pakket toegepaste kunstbeschouwing, waarin ze zich verdiepen in materiële en immateriële kunstuitingen.

In deze studierichting worden de competenties van de beroepskwalificatie “Assistent beeldende kunstenaar” gerealiseerd.

De assistent beeldende kunstenaar

  • assisteert bij de voorbereiding, bewerking en afwerking van een plastisch kunstwerk;

  • bewerkt en manipuleert beelden; 

  • ondersteunt de presentatie i.f.v. het doel;

  • gebruikt ICT, o.a. grafische software;

  • ondersteunt bij het aanmaken van folders, brochures, persmededelingen over de artistieke creatie en de presentatie ervan;

  • ondersteunt bij het tentoonstellen van de plastische kunstwerken in functie van het doel (verkoop, netwerken,…).

Binnen beeldende kunsten ontwikkelen leerlingen verschillende artistiek-technische vaardigheden, maken ze kennis met diverse technieken en materialen om artistieke uitdagingen in het platte vlak en in de ruimte aan te gaan.

Daarnaast maken leerlingen kennis met fotografie, film, video, geluid en montage om een eigen of een bestaand verhaal te brengen. Ze verwerven inzicht in vorm, ruimte, kleur en compositie.

Dubbele finaliteit betekent dat ook een doorstroom naar de arbeidsmarkt na het 6de jaar mogelijk is.

Voor de richting BEELDENDE KUNSTEN situeren de meest logische vervolgopleidingen zich binnen de studiegebieden:

  • Audiovisuele en Beeldende Kunst  waaronder Beeldende Vormgeving

  • Industriële Wetenschappen en Technologie waaronder Multimedia en communicatietechnologie en Industrieel Productontwerpen

IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
Lessentabel

24-25

5

5DE JAAR

LESSENTABEL

Lessentabel nog niet gekend

bottom of page