top of page

5DE JAAR BEELDENDE & AUDIOVISUELE KUNSTEN

De richting BEELDENDE & AUDIOVISULE KUNSTEN is een studierichting in de dubbele finaliteit gericht op een specifieke waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs.

Het specifiek gedeelte van deze studierichting omvat een pakket toegepaste kunstbeschouwing.

Binnen beeldende kunsten ontwikkelen leerlingen verschillende artistiek-technische vaardigheden, maken ze kennis met diverse technieken en materialen om artistieke uitdagingen in het platte vlak en in de ruimte aan te gaan.

Daarnaast maken leerlingen kennis met fotografie, film, video, geluid en montage om een eigen of een bestaand verhaal te brengen. Ze verwerven inzicht in vorm, ruimte, kleur en compositie.

Dubbele finaliteit betekent dat ook een doorstroom naar de arbeidsmarkt na het 6de jaar mogelijk is.

Voor de richting BEELDENDE KUNSTEN situeren de meest logische vervolgopleidingen zich binnen de studiegebieden:

  • Audiovisuele en Beeldende Kunst  waaronder Beeldende Vormgeving

  • Industriële Wetenschappen en Technologie waaronder Multimedia en communicatietechnologie en Industrieel Productontwerpen

IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
Lessentabel

6

5

3DE GRAAD

LESSENTABEL

Godsdienst / N.C. Zedenleer

2

2

Lichamelijke Opvoeding

2

2

Cluster Taal en Cultuur

  • Nederlands

  • Burgerschap

  • Engels

  • Frans

  • Geschiedenis

8

8

Cluster Wiskunde - Wetenschappen

  • Wiskunde

  • Aardrijkskunde

  • Natuurwetenschappen

  • Economisch Financiële Competenties

4

4

Cluster specifieke Vakken

  • Beeldend atelier 8 - 7

  • Audiovisueel atelier/ Stage 7 - 8

  • Onderzoeksatelier 3 – 3


18

18

Totaal

34

34

Studierichtingen in de dubbele finaliteit bereiden de leerlingen altijd voor op studies in het hoger onderwijs
Dubbele finaliteit betekent dat een doorstroom naar de arbeidsmarkt na het 6de jaar eveneens mogelijk is. Daarom is er ook stage voorzien in deze opleidingen.

bottom of page