top of page

5DE JAAR CROSSMEDIA

De richting CROSSMEDIA is een studierichting in de dubbele finaliteit, gericht op een specifieke waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs.

Specifiek in deze studierichting krijgen de leerlingen een pakket toegepaste informaticawetenschappen, toegepaste wiskunde en daarnaast ook toegepaste kunstbeschouwing.

In deze studierichting worden de competenties van de beroepskwalificatie “Crossmedia assistent” gerealiseerd.

De crossmedia assistent

 • bewerkt aangeleverde content en ontwikkelt onderdelen van een design voor crossmediale/multimediale producties;

 • werkt op uitvoerend niveau vooral in teamverband en zet de kennis van software en programmeercode op een creatieve manier in;

 • realiseert een doeltreffend, kwalitatief, interactief crossmediaal product dat voldoet aan technische, (typo)grafisch kwalitatieve en gebruiksvriendelijke eisen;

 • realiseert klassieke webpagina’s, korte animaties in banners, materiaal voor campagnes op sociale media, reclamecampagnes voor online dragers, eenvoudige animaties en bewerkte fragmenten van video- en audiomateriaal.

Dubbele finaliteit betekent dat ook een doorstroom naar de arbeidsmarkt na het 6de jaar mogelijk is.

Voor de richting Crossmedia situeren de meest logische vervolgopleidingen zich binnen de studiegebieden:

 • Audiovisuele en Beeldende Kunst

 • Digital Design and Development

 • Informatiemanagement en Multimedia

 • Digital Arts and Entertainment

 • Grafische en Digitale Media

 • Multimedia en Communicatietechnologie

IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
Lessentabel

24-25

5

5DE JAAR

LESSENTABEL

Godsdienst / N.C. Zedenleer

2

2

Lichamelijke Opvoeding

2

2

Cluster Taal en Cultuur

 • Nederlands

 • Burgerschap

 • Engels

 • Frans

 • Geschiedenis

8

8

Cluster Wiskunde - Wetenschappen

 • Wiskunde

 • Aardrijkskunde

 • Natuurwetenschappen

 • Economisch Financiële Competenties

4

4

Cluster specifieke Vakken

 • T. Wiskunde

 • Artistieke Expressie

 • Kunstbeschouwing

 • Crosmedia

15

14

Nog in te vullen vrije ruimte

1

2

Totaal

32

32

bottom of page