top of page

ONZE SCHOOL >

ONZE SCHOOL >

PRAKTISCH >

COMMUNICATIE

close-up-hands-holding-smartphone.jpg

COMMUNICATIE

059 50 09 31
oostende@ensorinstituut.be

 

Wij bezorgen jullie zo snel mogelijk na inschrijving een toegangscode voor
Smartschool. Regelmatig organiseren we oudercontacten, waar u contact kan leggen met directie, leerkrachten, zorgteam, secretariaat… Wens je een gesprek met de directie, dan kan dit door een afspraak te maken via het onthaal.

AFWEZIG?
1. Bel de school vóór 10u.
2. Bewijsje afwezigheid afgeven in de box aan het secretariaat.

DIGITAAL LEERPLATFORM:
SMARTSCHOOL

Bij het begin van het schooljaar krijgen leerlingen en ouders/verantwoordelijke een login voor Smartschool. Op dit leerplatform zijn volgende items terug te vinden:

  • digitale planner: de lesonderwerpen, taken, toetsen, opdrachten; 

  • leerlingenvolgsysteem: opvolging afwezigheden, opmerkingen leerkrachten, sancties;

  • schoolkalender: activiteiten, vrije dagen, rapporten, oudercontact(en);

  • brieven aan leerlingen en ouders: terug te vinden via berichten of de planningsagenda;

  • cursusmateriaal: de leerlingen kunnen taken, opdrachten, cursussen, … raadplegen;

  • berichten: ouders en leerlingen kunnen via Smartschool een berichtje naar leerkrachten, directie, … sturen;

  • evaluaties: terug te vinden in Skore.

We verwachten dat de leerlingen en ouders/verantwoordelijken dit regelmatig raadplegen. Meer uitleg hierover volgt in het begin van het schooljaar.

ONZE SCHOOL >

ONZE SCHOOL >

bottom of page