top of page

ONZE SCHOOL >

ONZE SCHOOL >

PRAKTISCH >

COMMUNICATIE

close-up-hands-holding-smartphone.jpg

COMMUNICATIE

059 50 09 31
oostende@ensorinstituut.be

 

Wij bezorgen jullie zo snel mogelijk na inschrijving een toegangscode voor
Smartschool. Regelmatig organiseren we oudercontacten, waar u contact kan leggen met directie, leerkrachten, zorgteam, secretariaat… Wens je een gesprek met de directie, dan kan dit door een afspraak te maken via het onthaal.

AFWEZIG?
1. Bel de school vóór 10u.
2. Bewijsje afwezigheid afgeven in de box aan het secretariaat.

DIGITAAL LEERPLATFORM:
SMARTSCHOOL

Bij het begin van het schooljaar krijgen leerlingen en ouders/verantwoordelijke een login voor Smartschool. Op dit leerplatform zijn volgende items terug te vinden:

  • digitale agenda: de lesonderwerpen, taken, toetsen, opdrachten; 

  • leerlingenvolgsysteem: opvolging afwezigheden, opmerkingen leerkrachten, sancties;

  • planning van de school: activiteiten, vrije dagen, rapporten, oudercontact(en);

  • brieven aan leerlingen en ouders: terug te vinden op Intradesk;

  • cursusmateriaal: de leerlingen kunnen taken, opdrachten, cursussen, … raadplegen;

  • berichten: ouders en leerlingen kunnen via Smartschool een berichtje naar leerkrachten, directie, … sturen;

  • evaluaties: terug te vinden in Skore.

We verwachten dat de leerlingen en ouders/verantwoordelijken dit regelmatig raadplegen. Meer uitleg hierover volgt in het begin van het schooljaar.

SCHOOLAGENDA

Op de 1ste schooldag krijgt elke leerling van de 1ste graad een schoolagenda. Deze agenda wordt hoofdzakelijk gebruikt als planningsagenda. Ook de evaluaties en eventuele nota’s worden hierin genoteerd. 


Dit is een belangrijk communicatiemiddel tussen de school, de ouders en de leerlingen. Als school vragen we dan ook dat je als ouder wekelijks de agenda controleert en ondertekent. 


Vanaf de 2de graad wordt alleen nog het leerplatform Smartschool gebruikt als communicatiemiddel. Daar wordt een digitale planningsagenda gebruikt.

ONZE SCHOOL >

ONZE SCHOOL >

bottom of page