top of page
202301-banner-home9.jpg

DUAAL >

DUAAL? 

De opleidingen duaal omvatten 38 uur in een week en bestaat uit een schoolcomponent en een werkplekcomponent.

Ben je arbeidsbereid, maar nog niet arbeidsrijp dan kan je instappen in het aanloopstructuuronderdeel van de richting. Dit kan op elk moment van het schooljaar starten. Het doel van de aanloopfase is om de leerling zo snel als mogelijk voor te bereiden op een instap in duaal leren
In de aanloopfase heb je minimaal 28 opleidingsuren per week en combineer je een schoolcomponent en een aanloopcomponent.

De algemene basisvorming binnen dit standaardtraject omvat de eindtermen van het voltijds secundair onderwijs van de 2de en 3de graad arbeidsmarktfinaliteit

WELK DIPLOMA
BEHAAL JE? 

In een duale opleiding haal je dezelfde studiebewijzen als in de  andere richtingen van het voltijds onderwijs. Duaal leren is geen onderwijsniveau maar een onderwijsvorm waarmee je op een alternatieve manier je diploma kan halen.

WIE KAN INSTAPPEN? 

Je moet minstens 16 jaar oud zijn of je bent 15 jaar en je bent geslaagd voor de 1ste graad van het secundair onderwijs.

ONZE TROEVEN

  • Je krijgt intensieve begeleiding door de trajectbegeleider op school en door de mentor op de werkplek.

  • Naast praktijkgerichte skills en algemene vakken ontwikkel je  ook een arbeidsattitude. 

  • Na een duale opleiding heb je maximale kansen op de arbeidsmarkt. 

  • Ook verder studeren in een specialisatiejaar, een graduaats- of bacheloropleiding in het hoger onderwijs of een opleiding in het volwassenenonderwijs behoort tot de mogelijkheden. 

bottom of page