2DE GRAAD BEDRIJF & ORGANISATIE

Bedrijf & Organisatie is een economisch gerichte studierichting uit de dubbele finaliteit.

Naast een brede algemene basisvorming worden in het specifiek gedeelte een beperkt aantal onderdelen van algemene economie en vooral bedrijfswetenschappen bahandel. Daarnaast komen ook talen en het functioneel gebruik van kantoorsoftware aan bod.


Leerlingen die kiezen voor deze studierichting, zijn vooral geïnteresseerd in een praktijk- en contextgebonden aanpak waarbij de beroepssectoren boekhouden, HR, sales en logistiek en diverse digitale kantoortoepassingen worden verkend. Communicatie in het Nederlands en andere talen is daarbij onontbeerlijk.


Vanaf het 3de jaar gaat het project BYOD (Bring Your Own Device) van start. We zetten de laptop optimaal in als didactisch hulpmiddel. Het oefenen en uitvoeren van opdrachten thuis zijn essentieel. Daarom moet iedereen een eigen pc aanschaffen.


IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
 

2de

1ste

2DE GRAAD

LESSENTABEL

Godsdienst / N.C. Zedenleer

2

2

Lichamelijke Opvoeding

2

2

Cluster 1

 • Nederlands

 • Frans

 • Engels

 • Historisch Bewustzijn

 • Burgerschap

9

9

Cluster 2

 • Wiskunde

 • Natuurwetenschappen

 • Technologie - STEM - IT

6

6

Specifieke vakken

 • Toegepaste Informatica

 • Toegepaste Economie 

 • Talen (Nederlands, Frans, Engels)

12

12

FLEXUREN

5

5

Totaal

36

36

Na de 2de graad kan je volgende richtingen kiezen:

TOELICHTING BIJ DE LESSENTABELLEN

In de lessentabellen kan je zien dat we in de dubbele finaliteit werken met vakkenclusters, gegeven door meerdere leerkrachten.

Zo is er bijvoorbeeld een cluster talen waarin zowel het Nederlands als de vreemde talen aan bod komen.

Daarnaast krijgen leerlingen flexuren in hun rooster. In deze flexuren zullen de leerlingen, steeds onder begeleiding van een leerkracht of coach, leerstof kunnen inoefenen, zich kunnen verdiepen of net extra ondersteuning krijgen bij bepaalde vakken. Hier kan gestudeerd worden, leren de leerlingen in groep werken, krijgen de leerling hulp bij het maken van de juiste studiekeuze,...

Ook zullen een aantal projecten op die manier worden aangeboden, bijvoorbeeld rond ondernemen en artistieke beleving.

Sommige flexuren zijn optioneel, andere zijn verplicht. Het lesrooster wordt dus voor een stuk dynamisch en de leerling zal zelf de verantwoordelijkheid leren nemen om te plannen en aan de slag te gaan - steeds met ondersteuning van een leerkracht.