top of page

2DE GRAAD DUAAL INSTALLATEUR ELEKTROTECHNISCHE BASISCOMPONENTEN


Wil je graag gaan werken in de evenementensector?

Zou de bouwsector iets zijn voor je als elektricien?

In deze opleiding leer je leidingen en dozen te monteren en te plaatsen, draden en kabels te trekken, elektrische basiscomponenten aan te sluiten in de verschillende borden conform de voorschriften. De installateur elektrotechnische basiscomponenten duaal werkt vooral in een residentiële omgeving.


Na het afwerken van dit duale traject (2 jaar) behaal je een getuigschrift van de 2de graad van het secundair onderwijs. 

Je kan in onze school doorstromen naar de 3de graadsrichting podiumtechnieken duaal.

De vervolgopleiding elektrische installaties duaal is ook een mogelijkheid.


De opleiding 2de graad duaal omvat 38 uur in een week en bestaat uit een schoolcomponent (18u) en een werkplekcomponent (20u).


Basisvorming
De algemene vorming binnen dit standaardtraject omvat de eindtermen van het voltijds gewoon secundair onderwijs van de tweede graad arbeidsmarktfinaliteit.


De beroepsgerichte vorming is opgebouwd volgens het standaardtraject dat je hier kan raadplegen. 


Ben je arbeidsbereid, maar nog niet arbeidsrijp dan kan je instappen in het aanloopstructuuronderdeel van de richting.  Dit kan op elk moment van het schooljaar starten. Het doel van de aanloopfase is om de leerling zo snel als mogelijk voor te bereiden op een instap in duaal leren. 

In de aanloopfase heb je minimaal 28 opleidingsuren per week en combineer je een schoolcomponent (18u) en een aanloopcomponent (10u).

IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
Lessentabel

2de

1ste

2DE GRAAD

LESSENTABEL

Project Algemene Vakken

Projectmatige aanpak van de basisvorming

4

5

Nederlands / Coaching Nederlands

2

2

Frans / Engels 

2

2

Wiskunde / Coaching wiskunde

2

2

Specifieke vakken:

  • praktijk 

6

6

Artistieke Expressie

1

0

Trajectinvulling

  • via aanloopfase - 11u

  • via tewerkstelling - 21u

Na de 2de graad kan je je opleiding vervolgen in

bottom of page