top of page

2DE GRAAD ORGANISATIE & LOGISTIEK

In de studierichting Organisatie & Logistiek maken leerlingen kennis met mogelijke beroepen  binnen verkoop, administratie en logistiek.

De focus ligt daarbij op communicatieve vaardigheden (in functie van onthaal en verkoop), administratieve vaardigheden (in functie van onthaal) en uitvoerende taken (binnen logistiek).

We vinden hier leerlingen terug die bereid zijn om mensen te ontvangen en verkoopgesprekken te voeren.

Het uitvoeren van administratieve taken met aangepaste software en flexibel reageren op diverse opdrachten zijn een must in deze afdeling .

Tevens vinden we hier ook leerlingen die interesse hebben in uitvoerende taken binnen de logistieke sector zoals de ontvangst en opslag van goederen.

Daarbij leren ze werken met interne transportmiddelen.IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
Lessentabel

2de

1ste

2DE GRAAD

LESSENTABEL

Godsdienst / N.C. Zedenleer

2

2

Lichamelijke Opvoeding

2

2

Project Algemene Vakken

Projectmatige aanpak van de basisvorming

4

5

Nederlands / Coaching Nederlands

2

2

Wiskunde / Coaching wiskunde

2

2

Frans / Engels

2

2

Artistieke Expressie

1

0

Specifieke vakken:

  • Toegepaste Informatica

  • Toegepaste Economie 

  • Talen (Nederlands, Frans, Engels)

19

19

Totaal 

34

34

Na de 2de graad kan je de volgende richting kiezen

bottom of page