top of page

3DE GRAAD ARCHITECT & INTERIEUR- DESIGN

Architect & Interieurdesign (Architecturale & Binnenhuiskunst)


Deze studierichting zal je een basis geven om hogere studies aan te vatten en je naar een ontwerp- en uitvoeringsniveau tillen dat hoog genoeg is om reële beroepssituaties aan te vaten, eventueel na een inwerkperiode.


Een breed scala aan vakken komt aan bod: architectuur, bouwkunst, binnenhuiskunst, wetenschappen en techniek, kunst en cultuur, ontwerp, waarneming en voorstelling. Het aspect “interieur” staat centraal.


Tevens is er aandacht voor de relatie(s) tussen architectuur, interieur, design en omgevingsarchitectuur onderling. Bezoeken aan vakbeurzen, musea, binnenhuisateliers en –firma’s (binnen- en buitenland) worden facultatief ingelast zodat je regelmatig geconfronteerd wordt met reële toepassingen.


In de 3de graad zetten we de laptop optimaal in als didactisch hulpmiddel. Het oefenen en uitvoeren van opdrachten thuis en in de klas zijn essentieel. Daarom moet iedereen een eigen pc aanschaffen en dat kan via het project BYOD (Bring Your Own Device).


Wie wil, kan zich in het laatste jaar kandidaat stellen voor een stage via het Life Long Learning programma van Erasmus+. Geselecteerde leerlingen maken dan kans op een buitenlandse stage van 2 weken.

IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
Lessentabel

2de

1ste

3DE GRAAD

LESSENTABEL

Godsdienst / N.C. Zedenleer

2

Frans

2

Engels

2

Wiskunde

4

Geschiedenis

2

Lichamelijke Opvoeding

2

Aardrijkskunde / Natuurwetenschappen

1

Nederlands

3

Kunstgeschiedenis

2

Architectuur & Interieurdesign

  • Waarnemen & Weergave

  • Projectietekenen

  • Technologie

  • Architectuur & Interieurdesign incl. CAD-Computertoepassingen

16

Totaal

36

bottom of page