top of page

3DE GRAAD ART, DESIGN & MEDIA

Art, Design & Media (Toegepaste Beeldende Kunst)


Hier krijgen vormgeving, materiaal en techniek een praktische toepassing: via mindmapping, moodboards en compositiestudie komen de leerlingen tot eigen originele creaties. Naast manueel ontwerpen wordt er veel aandacht besteed aan digitale verwerking.

De grafische vormgeving leert je een visuele boodschap op 2- of 3-dimensionale manier weer te geven. Je ontwerpt affiches, logo’s, flyers, illustraties, etc., met zowel manuele(etsen, zeefdruk, monoprint, tekenen, schilderen,..) als digitale technieken (Illustrator & Indesign,…).


In de lessen ‘Media’ krijg je opdrachten rond fotografie, beeldbewerking (Photoshop), video, montagetechnieken (Première pro) en animatie (stopmotion).


KSO is een uitstekende keuze omdat het theoriepakket sterk is en de uitdagingen in de praktijk groot zijn. De leerling wordt permanent gedwongen theorie en praktijk te plannen in een behoorlijk gevuld werkschema. Die combinatie maakt dat KSO-leerlingen achteraf perfect kunnen doorstromen naar alle mogelijke richtingen in het hoger onderwijs.


In de 3de graad zetten we de laptop optimaal in als didactisch hulpmiddel. Het oefenen en uitvoeren van opdrachten thuis en in de klas zijn essentieel. Daarom moet iedereen een eigen pc aanschaffen en dat kan via het project BYOD (Bring Your Own Device).


Wie wil, kan zich in het laatste jaar kandidaat stellen voor een stage via het Life Long Learning programma van Erasmus+. Geselecteerde leerlingen maken dan kans op een buitenlandse stage van 2 weken.

IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
Lessentabel

2de

1ste

3DE GRAAD

LESSENTABEL

Godsdienst / N.C. Zedenleer

2

Frans

2

Engels

2

Wiskunde

3

Geschiedenis

2

Lichamelijke Opvoeding

2

Aardrijkskunde / Natuurwetenschappen

1

Nederlands

3

Kunstgeschiedenis

2

Waarnemingstekenen

4

Art, Design & Media

12

Totaal

35

bottom of page