top of page

3DE GRAAD DUAAL ASSISTENTIE IN WONEN, ZORG & WELZIJN

In de opleiding Assistentie leer je er de basiscompetenties die belangrijk zijn bij het omgaan met en zorgen voor kinderen en volwassenen. In deze studierichting worden drie beroepskwalificaties verworven:

  • de  huishoudhulp in de zorg zorgt voor het dagelijks onderhoud en schoonmaak van de woning om een aangename leefomgeving te behouden en/of te herstellen zodat de klant thuis kan blijven wonen;

  • de logistiek assistent in de zorg voert ondersteunende, logistieke en huishoudelijke taken uit.  Hij onderhoudt de gemeenschappelijke delen en kamers hygiënisch; hij reinigt en ontsmet de kamers, de ruimtes en het materiaal;

  • de medewerker kamerdienst staat in voor de schoonmaak, de orde en het onderhoud van kamers, badkamers en gemeenschappelijke ruimtes van logiesverstrekkende of toeristische organisaties.

De opleidingen duaal omvatten 38 uur in een week en bestaat uit een schoolcomponent en een werkplekcomponent.

Ben je arbeidsbereid, maar nog niet arbeidsrijp dan kan je instappen in het aanloopstructuuronderdeel van de richting. Dit kan op elk moment van het schooljaar starten. Het doel van de aanloopfase is om de leerling zo snel als mogelijk voor te bereiden op een instap in duaal leren
In de aanloopfase heb je minimaal 28 opleidingsuren per week en combineer je een schoolcomponent en een aanloopcomponent.

De algemene basisvorming binnen dit standaardtraject omvat de eindtermen van het voltijds secundair onderwijs van de 2de en 3de graad arbeidsmarktfinaliteit.

IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
Lessentabel

3DE GRAAD

LESSENTABEL

Project Wiskunde - Wetenschappen

· Wiskunde

· Natuurwetenschappen

· Aardrijkskunde

3

2

Project Taal en Cultuur

· Nederlands

· Burgerschap

· Geschiedenis

· Economie

4

6

Artistieke Expressie

1

0

Frans of Engels

2

2

Praktijk


6

6

Trajectinvulling

· Via aanloopfase - 12u

· Via tewerkstelling - 22u

bottom of page