top of page

3DE GRAAD DUAAL BROM- & MOTORFIETSINSTALLATIES

In de studierichting Brom- en motorfietsinstallaties leer je:

  • competenties verwerven die belangrijk zijn bij omgaan met elektrische, hybride, tweetakt- of  viertaktmotoren;

  • handelingen uitvoeren zoals assembleren, onderhouden, fouten zoeken, herstellen en vervangen van mechanische, elektrische, elektronische en hydraulische systemen.

De opleidingen duaal omvatten 38 uur in een week en bestaat uit een schoolcomponent en een werkplekcomponent.

Ben je arbeidsbereid, maar nog niet arbeidsrijp dan kan je instappen in het aanloopstructuuronderdeel van de richting. Dit kan op elk moment van het schooljaar starten. Het doel van de aanloopfase is om de leerling zo snel als mogelijk voor te bereiden op een instap in duaal leren
In de aanloopfase heb je minimaal 28 opleidingsuren per week en combineer je een schoolcomponent en een aanloopcomponent.

De algemene basisvorming binnen dit standaardtraject omvat de eindtermen van het voltijds secundair onderwijs van de 2de en 3de graad arbeidsmarktfinaliteit.

IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
Lessentabel

LESSENTABEL

Project Wiskunde - Wetenschappen

· Wiskunde

· Natuurwetenschappen

· Aardrijkskunde

3

2

Project Taal en Cultuur

· Nederlands

· Burgerschap

· Geschiedenis

· Economie

4

6

Artistieke Expressie

1

0

Frans of Engels

2

2

Praktijk

6

6

Trajectinvulling

· Via aanloopfase - 12u

· Via tewerkstelling - 22u

bottom of page