top of page

3DE GRAAD DUAAL BROM- & MOTORFIETSINSTALLATIES

In de studierichting Brom- en motorfietsinstallaties leren de leerlingen

 • competenties die belangrijk zijn bij omgaan met elektrische, hybride, tweetakt- of  viertaktmotoren.  

• voeren daarom handelingen uit zoals assembleren, onderhouden, fouten zoeken en herstellen en vervangen van mechanische, elektrische, elektronische en hydraulische systemen. 


Basisvorming
De algemene vorming binnen dit standaardtraject omvat de eindtermen van het voltijds gewoon secundair onderwijs van de derde graad arbeidsmarktfinaliteit.


De beroepsgerichte vorming is opgebouwd volgens het standaardtraject dat je hier kan raadplegen. 


Ben je arbeidsbereid, maar nog niet arbeidsrijp dan kan je instappen in het aanloopstructuuronderdeel van de richting.  Dit kan op elk moment van het schooljaar starten. Het doel van de aanloopfase is om de leerling zo snel als mogelijk voor te bereiden op een instap in duaal leren. 

In de aanloopfase heb je minimaal 28 opleidingsuren per week en combineer je een schoolcomponent (18u) en een aanloopcomponent (10u).


IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
Lessentabel

LESSENTABEL

Project Wiskunde - Wetenschappen

· Wiskunde

· Natuurwetenschappen

· Aardrijkskunde

3

2

Project Taal en Cultuur

· Nederlands

· Burgerschap

· Geschiedenis

· Economie

4

6

Artistieke Expressie

1

0

Frans of Engels

2

2

Praktijk

6

6

Trajectinvulling

· Via aanloopfase 12 uur

· Via tewerkstelling 22 uur

bottom of page