top of page

3DE GRAAD DUAAL DECORATIE- & SCHILDERWERKEN

In de opleiding Decoratie & Schilderwerken Duaal leer je het behandelen van oppervlakken, zowel binnen als buiten, met daartoe geëigende producten om deze te beschermen en te verfraaien. Daarnaast leer je het plaatsen van wandbekleding (behang, vlies, ...) en het bedekken van vloeren met soepele bekledingen. De leerling dient zijn opleidingstraject te vervullen binnen deze 3 specialiteiten, namelijk het uitvoeren van schilderwerken, het plaatsen van wandbekleding en het plaatsen van soepele vloerbekleding.


De opleidingen duaal omvatten 38 uur in een week en bestaat uit een schoolcomponent en een werkplekcomponent.

Ben je arbeidsbereid, maar nog niet arbeidsrijp dan kan je instappen in het aanloopstructuuronderdeel van de richting. Dit kan op elk moment van het schooljaar starten. Het doel van de aanloopfase is om de leerling zo snel als mogelijk voor te bereiden op een instap in duaal leren
In de aanloopfase heb je minimaal 28 opleidingsuren per week en combineer je een schoolcomponent en een aanloopcomponent.

De algemene basisvorming binnen dit standaardtraject omvat de eindtermen van het voltijds secundair onderwijs van de 2de en 3de graad arbeidsmarktfinaliteit.

IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
Lessentabel

2de

1ste

3DE GRAAD

LESSENTABEL

Project Wiskunde - Wetenschappen

· Wiskunde

· Natuurwetenschappen

· Aardrijkskunde

3

2

Project Taal en Cultuur

· Nederlands

· Burgerschap

· Geschiedenis

· Economie

4

6

Frans of Engels

2

2

Artistieke Expressie

1

1

Praktijk

6

6

Trajectinvulling

· Via aanloopfase - 12u

· Via tewerkstelling - 22u

Aansluitende opleidingen

bottom of page