top of page

3DE GRAAD DUAAL ONTHAAL, ORGANISATIE & SALES


In de opleiding onthaal, organisatie en sales duaal leert men  

  • personen correct te onthalen en informeren;

  • een beperkt aantal administratieve taken uit te voeren;

  • klantgericht te werken om producten/diensten aan particuliere klanten te verkopen .

De leerling dient zijn opleidingstraject te vervullen binnen 

2 verschillende contexten, namelijk 

een verkoopomgeving en een onthaalomgeving.


Basisvorming
De algemene vorming binnen dit standaardtraject omvat de eindtermen van het voltijds gewoon secundair onderwijs van de derde graad arbeidsmarktfinaliteit.


De beroepsgerichte vorming is opgebouwd volgens het standaardtraject dat je hier kan raadplegen. 


Ben je arbeidsbereid, maar nog niet arbeidsrijp dan kan je instappen in het aanloopstructuuronderdeel van de richting.  Dit kan op elk moment van het schooljaar starten. Het doel van de aanloopfase is om de leerling zo snel als mogelijk voor te bereiden op een instap in duaal leren. 

In de aanloopfase heb je minimaal 28 opleidingsuren per week en combineer je een schoolcomponent (18u) en een aanloopcomponent (10u).

IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
Lessentabel

2de

1ste

3DE GRAAD

LESSENTABEL

Project Wiskunde - Wetenschappen

· Wiskunde

· Natuurwetenschappen

· Aardrijkskunde

3

2

Project Taal en Cultuur

· Nederlands

· Burgerschap

· Geschiedenis

· Economie

4

6

Frans

2

2

Artistieke Expressie

1

0

Praktijk

6

6

Trajectinvulling

· Via aanloopfase 12 uur

· Via tewerkstelling 22 uur

bottom of page