top of page

5DE JAAR GRAFIMEDIA

De richting GRAFIMEDIA is een studierichting in de dubbele finaliteit, gericht op een specifieke waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs.

Specifiek in deze studierichting krijgen de leerlingen een pakket toegepaste informaticawetenschappen, toegepaste wiskunde en daarnaast ook toegepaste kunstbeschouwing.

In deze studierichting worden de competenties van de beroepskwalificatie “Grafimedia voorbereider in de printmedia” gerealiseerd.

 • Het ontwerp van drukwerken, de uitvoering ervan alsook de afwerking.

 • zet de lay-out-technische en de (grafische) softwarekennis op een creatieve manier in en levert technisch correcte en verwerkbare digitale content aan.

 • realiseert kranten, tijdschriften, jaarverslagen, relatiedrukwerk, verpakkingsdrukwerk, materiaal voor campagnes en promotiemateriaal, boeken en boekcovers, … ;

Dubbele finaliteit betekent dat ook een doorstroom naar de arbeidsmarkt na het 6de jaar mogelijk is.

Voor de richting GRAFIMEDIA situeren de meest logische vervolgopleidingen zich binnen de studiegebieden:

 • Audiovisuele en Beeldende Kunst

 • Digital Design and Development

 • Informatiemanagement en Multimedia

 • Digital Arts and Entertainment

 • Grafische en Digitale Media

 • Multimedia en Communicatietechnologie

IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
Lessentabel

24-25

5

5DE JAAR

LESSENTABEL

Godsdienst / N.C. Zedenleer

2

2

Lichamelijke Opvoeding

2

2

Cluster Taal en Cultuur

 • Nederlands

 • Burgerschap

 • Engels

 • Frans

 • Geschiedenis

8

8

Cluster Wiskunde - Wetenschappen

 • Wiskunde

 • Aardrijkskunde

 • Natuurwetenschappen

 • Economisch Financiële Competenties

4

4

Cluster specifieke Vakken

 • T. Wiskunde

 • Artistieke Expressie

 • Kunstbeschouwing

 • Grafimedia

15

14

Nog in te vullen vrije ruimte

1

2

Totaal

32

32

bottom of page