5DE JAAR MODEREALISATIE

De opleiding Moderealisatie is een studierichting in de arbeidsmarktgerichte finaliteit. 

Naast het realiseren van modekledij realiseren wordt je er ook opgeleid als winkelverkoper.

Je leert er kleding realiseren en interieurartikelen zoals verwerken en afwerken, retoucheren, presenteren en verkopen. 

Een leerling uit de studierichting Moderealisatie is geïnteresseerd in modetrends; 

• je wilt graag onderdelen van kleding en interieurartikelen leren verwerken en afwerken; 

• je wilt graag retouches leren uitvoeren; 

• je bent geïnteresseerd in de commerciële presentatie en verkoop van artikelen; 

• je bent bereidt de competenties m.b.t. gegevensregistratie (productie, materiaalverbruik, verkoop …) aan te scherpen; 

• je bent bereidt communicatieve vaardigheden aan te leren en je wilt vakterminologie in het Engels en Frans functioneel aanscherpen.

IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
 

5DE JAAR

LESSENTABEL