top of page

5DE JAAR MODEREALISATIE

De opleiding Moderealisatie is een studierichting in de arbeidsmarktgerichte finaliteit.

Naast het realiseren van modekledij realiseren word je er ook opgeleid als winkelverkoper.

Je leert er kleding en interieurartikelen realiseren, verwerken, afwerken, retoucheren, presenteren en verkopen.

Een leerling uit de studierichting Moderealisatie


  • is geïnteresseerd in modetrends;

  • wil graag onderdelen van kleding en interieurartikelen leren verwerken en afwerken;

  • wil graag retouches leren uitvoeren;

  • is geïnteresseerd in de commerciële presentatie en verkoop van artikelen;

  • is bereid de competenties m.b.t. gegevensregistratie (productie, materiaalverbruik, verkoop …) aan te scherpen;

  • is bereid communicatieve vaardigheden aan te leren en wil vakterminologie in het Engels en Frans functioneel aanscherpen.

IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
IMG_20200911_155038_570.jpg
Lessentabel

24-25

5

5DE JAAR

LESSENTABEL

Lichamelijke Opvoeding

2

2

Godsdienst/ N. C. Zedenleer

2

2

Project Wiskunde - Wetenschappen

· Wiskunde

· Natuurwetenschappen

· Aardrijkskunde

3

2

Project Taal en Cultuur

· Nederlands

· Burgerschap

· Geschiedenis

· Economie

4

6

Artistieke Expressie

1

0

Frans

2

2

Specifieke Vakken Moderealisatie

20

20

Totaal

34

34

bottom of page