top of page

ONZE SCHOOL >

LEER- EN LEEFKLIMAAT

ONZE SCHOOL >

ONZE SCHOOL >

Naast het LEERklimaat hebben we ook oog voor het LEEFklimaat!

 

We willen een school zijn met een ‘Feel GO!od mood’ waar...

 • leerlingen graag naartoe komen; 

 • elke leerling zich goed voelt; 

 • eenieders gevoelens en overtuiging gerespecteerd worden; 

 • verbondenheid troef is.

IMG_0183.JPG

HOE ZETTEN WE IN OP

DE ‘FEEL GO!OD MOOD’?

Via een brede combinatie van initiatieven, acties en maatregelen stimuleren we een kwaliteitsvolle schoolomgeving en verhogen we het welbevinden van iedereen die deel uitmaakt van de school, zoals via...

 • een buddy voor elke nieuwe leerling in de 1ste graad;

 • teambuilding / sportdag voor elke klas bij de start van het schooljaar;

 • leerlingenraad;

 • binnen- en buitenlandse schooluitstappen;

 • eindejaarsreis voor de laatstejaars;

 • tweejaarlijkse geïntegreerde werkperiode (GWP) voor de 1ste- en 2de-graadsleerlingen;

 • jaarlijkse projectweek in het kader van verdraagzaamheid: Feel GO!od week;

 • HEARoes of conflixers: opgeleide vertrouwensleerlingen bij wie leerlingen terecht kunnen voor een babbel;

 • de jojo-preventiemedewerker, brugfiguur tussen leerlingen en leerkrachten.

bottom of page